IZJAVA ZA JAVNOST

 

V Novem mestu, 13.04.2022

 

V luči zadnjih dogodkov, ki se tičejo in izvirajo predvsem iz kadrovskih sprememb želimo v PAGRAS, d.o.o. osvetliti resnično stanje ter tako še naprej transparentno delovati na trgu.

V PAGRAS, d.o.o. smo iz raznih virov prejeli informacije, da nekdanji zaposleni oz. nekdanji vodstveni kader širi neresnična dejstva o družbi, njenih zaposlenih, lastniku družbe Jožetu Pavlinu in vodstveni strukturi zlasti direktorju Matjažu Pavlinu. PAGRAS, d.o.o. se od takšnih dejanj strogo distancira, saj to ni način poslovanja, s katerim PAGRAS, d.o.o. kadarkoli je ali kadarkoli bo sodeloval s poslovnimi partnerji. V družbi smo bili vedno zavezani k transparentnemu poslovanju in smo na trgu uspevali brez škodoželjnega ravnanja drugim konkurentom in/ali zaposlenim. Prav zato je PAGRAS, d.o.o. toliko bolj pretresen nad načinom delovanja nekdanjih zaposlenih oz. nekdanjega vodstvenega kadra, ki očitno tekom let niso uspeli posvojiti etične in poslovne drže družbe PAGRAS, d.o.o.. Moralna in poslovna etika družbe, družbenika Jožeta Pavlina, ki je vse od ustanovitve družbe v letu 1997 njen edini družbenik, in sedanjega direktorja Matjaža Pavlina ter vseh zaposlenih je in vedno bo osnovana na korektnem poslovanju in poslovnem obnašanju – tako do poslovnih partnerjev, vseh zaposlenih in navsezadnje do konkurentov.

Sedanje obnašanje nekdanjih zaposlenih oz. nekdanjega vodstvenega kadra, ki je usmerjeno v očitno škodovanje družbi PAGRAS, d.o.o., edinemu družbeniku in direktorju, vse z izključnim maščevalnim namenom, ki nikdar ni bil izzvan, pa je tako nepričakovano, da si niti ne zasluži podrobnejšega komentiranja.

PAGRAS, d.o.o. je zrelo in zanesljivo podjetje, z dolgoletno uspešno tradicijo delovanja na trgu ter je tako zelo poznano in cenjeno na tržišču – prav zaradi korektnega in odgovornega ravnanja. V PAGRAS, d.o.o. smo bili od nekdaj zavezani k spoštovanju pravičnih odnosov ter nam je ravnanje preko spletk nekaj nepoznanega.

Ker v PAGRAS, d.o.o. verjamemo, da so si družba, edini družbenik Jože Pavlin in direktor Matjaž Pavlin s svojimi partnerji zgradili trdne poslovne vezi in odkrito spoštovanje, nas to navdaja z utemeljenim pričakovanjem, da bo sodelovanje z našimi naročniki in poslovnimi partnerji nemoteno potekalo še naprej. Iz razloga dosedanjih spoštljivih in korektnih odnosov do vseh poslovnih partnerjev, verjamemo, da si je PAGRAS, d.o.o. na trgu ustvaril dobro ime in bodo naši poslovni partnerji znali prepoznati neresnične informacije ter jih ustrezno distancirati od dejanskega stanja in obstoječega poslovnega odnosa. V PAGRAS, d.o.o. menimo, da boste vsi poslovni partnerji zaradi vseh preteklih sodelovanj in transparentnega delovanja vedeli, kaj je res in kaj ni ter zato verjamemo, da ne obstaja nobena potreba po dokazovanju oz. izpodbijanju neresnic, ki so bile izrečene v zadnjem obdobju.

Celotno preteklo poslovanje PAGRAS, d.o.o. bi moralo samo po sebi predstavljati temelj, na podlagi katerega ste oz. so si poslovni partnerji ustvarili pravilno sliko o družbi. Zadnja ravnanja in neresnična navajanja nekdanjih zaposlenih oz. nekdanjega vodstvenega kadra pa želijo vse to zrušiti.

V PAGRAS, d.o.o. spoštujemo in cenimo vse naše zaposlene, poslovne partnerje in končno tudi konkurente, zato vam sporočamo, da so vam naša vrata vedno odprta ter se z vami z veseljem usedemo in odkrito pogovorimo.

Ne glede na zadnje kadrovske spremembe v PAGRAS, d.o.o., do katerih je prišlo na željo nekdanjih zaposlenih, bomo v družbi še naprej delovali s poštenimi nameni, s spoštljivim odnosom in na čim bolj transparenten način – enako kot doslej. Prav zato si želimo, da bi na podlagi etično-poslovnega kodeksa, ki je in mora vedno biti prisoten pri tkanju poslovnih vezi, še naprej sodelovali v prihodnosti. Pri tem se bomo v PAGRAS, d.o.o. potrudili za vse svoje zaposlene in poslovne partnerje, konkurentom pa nudili pošten in ustrezen boj na trgu, vse tako, kot je bilo do sedaj. Končno pa sporočamo, da bomo v PAGRAS, kot do sedaj vse delo in projekte opravili v dogovorjenih časovnih rokih, vestno in z vso potrebno strokovnostjo, h kateri ves čas stremimo.

 

                                                                                                                                     PAGRAS d.o.o.

                                                                                                                                     Matjaž Pavlin, direktor

Jože Pavlin, družbenik in prokurist

Copyright 2018 PAGRAS d.do.o. O podjetju Reference Objekti Kontakt
 
Izvedba Dejan    Oblikovanje limeta.si